سرمایه گذاری در بخش مسکن و رشد چرخه اقتصادی

به گزارش سایت اجاره فروش رهن آپارتمان در ایران

با توجه به این موضوع که در بین صنایع مختلف در کشور، صنعت مسکن از اهمیت زیادی برخوردار است، دولت 40 درصد از سرمایه گذاری در کشور را به بخش مسکن اختصاص داده است. رشد صنعت مسکن و ساخت و ساز آپارتمان های مسکونی در کشور با کاهش قیمت هزینه های ساخت و ساز ارتباط مستقیم دارد.

ارتباط افزایش ساخت و ساز آپارتمان های مسکونی با کاهش هزینه های ساخت و ساز به معنی این است که به میزانی که قیمت مصالح ساختمانی کاهش یابد و ساخت آپارتمان های مسکونی با هزینه های کم تری انجام گیرد، بازار ساخت آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی افزایش می یابد.

با رشد صنعت مسکن و کاهش قیمت آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی میزان تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی ارزان قیمت هم بیشتر می شود. افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان های مسکونی ارزان قیمت، موجب رونق بازار خرید و فروش مسکن می شود.

افزایش تقاضا موجب ساخت آپارتمان های مسکونی بیشتری می شود و این موضوع رونق اشتغال را هم در پی خواهد داشت. با رونق بخش اشتغال و صنعت مسکن می توان گفت که چرخه اقتصادی کشور از رشد خوبی برخوردار خواهد بود.

سرمایه گذاری دولت در بخش مسکن تنها به شهرهای بزرگ تعلق ندارد. ساخت آپارتمان های مسکونی در تمام شهرهای کشور با توجه به میزان جمعیت شهرها ساخته می شود.

ساخت آپارتمان های مسکونی با هدف رفع نیازهای مردم برای خانه دار شدن و کاهش قیمت آپارتمان های مسکونی در بهبود وضعیت مسکن مردم کشور تاثیر بسزایی دارد. کاهش قیمت آپارتمان های مسکونی در شهرهایی که تازه ساخته شده است راهی برای کمک به خانه دار شدن افراد است.

کلمات کلیدی: افزایش تقاضا و ساخت آپارتمان های مسکونی، بهبود وضعیت مسکن، کاهش قیمت آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی، رونق اشتغال و صنعت مسکن، رونق بازار خرید و فروش مسکن، رونق چرخه اقتصادی کشور

دیدگاه خود را بنویسید