سهم مشاوران املاک از خرید و فروش مسکن

به گزارش سایت اجاره فروش رهن آپارتمان در ایران

فعالیت دفاتر معاملات ملکی و مشاورین املاک باید در سایه ی قوانین مصوب و تعیین شده ناظر بر ساختمان های مسکونی و آپارتمان های مسکونی باشد تا بتواند برای فعالان در عرصه مسکن و ساختمان، دید روشن و همه جانبه ارائه نماید.

دریافت کد رهگیری از بهترین راه هایی است که برای معاملات مسکونی، باعث شده است تخلف در بازار معاملات ملکی به پایین ترین حد خود برسد و افراد نتوانند از راه های غیرقانونی اقدام به خرید و فروش ملک مسکونی نمایند.

نرخ کمیسیون برای معاملات مسکن و خرید و روش آپارتمان های مسکونی و خانه های مسکونی، براساس مصوبه سال 79، را می توان برای انواع املاک مسکونی معامله شده شرح داد. برای معاملات ملک مسکونی تا 30 میلیون تومان از هر طرف، نیم درصد مبلغ مورد معامله مسکن اخذ می شود. برای معاملات مسکونی بالای 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان، برای 30 میلیون اول نیم درصد و برای مابقی نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف 75 صدم درصد اخذ می شود.

خرید و فروش آپارتمان های مسکونی و خانه های مسکونی و معاملات مسکونی از 50 تا 100 میلیون تومان، برای 30 میلیون اولیه نیم درصد و برای مازاد تا 50 میلیون تومان، 75 صدم درصد و برای مازاد آن تا نیم درصد از دو طرف معامله اخذ می گردد.

خرید و فروش ملکی و معاملات املاک مسکونی بالای 100 میلیون تومان، برای تا 100 میلیون تومان، طبق بندهای 1 و 2 و 3 مصوبه، و برای مازاد آن معادل 25 صدم درصد به عنوان کارمزد دریافت می شود. برای کارمزد اجاره ماهیانه مسکن، یک چهارم اجاره ماهانه از هر طرف اخذ می گردد.

کلمات کلیدی: کارمزد اجاره ماهیانه مسکن، یک چهارم اجاره ماهانه، معاملات ملکی، خرید و فروش خانه های مسکونی، معاملات ملک مسکونی، دفاتر معاملات ملکی و مشاورین املاک، دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکونی، تخلف در بازار معاملات ملکی، خرید و فروش ملک مسکونی، میزان کمیسیون برای معاملات ملکی

دیدگاه خود را بنویسید