خرید آپارتمان خوش ساخت در منطقه دهقان ویلا کرج

به گزارش سایت اجاره فروش رهن آپارتمان در ایران

خرید آپارتمان متراژ بزرگ در کرج، آپارتمان با امکانات خوب در منطقه 5 کرج، آپارتمان با نمای سنگ در کرج، فروش آپارتمان با 2 سرویس بهداشتی، فروش آپارتمان دارای پارکینگ در منطقه دهقان ویلا کرج، خرید آپارتمان با ورود از درب شمالی در کرج، آپارتمان خوش نقشه در محیط آرام، خرید آپارتمان دارای کمد دیواری بزرگ، فروش آپارتمان نقاشی شده در کرج، خرید آپارتمان با 2 اتاق آفتاب گیر در کرج، فروش آپارتمان با متراژ 120 متر مربع، فروش آپارتمان 1 سال ساخت در کرج، قیمت فروش آپارتمان در منطقه دهقان ویلا کرج 190.000.000 تومان

فروش آپارتمان متراژ پایین در کرج، آپارتمان با دسترسی خوب به مراکز خرید در منطقه 5 کرج، آپارتمان با نمای جدید در کرج، فروش آپارتمان با 1 سرویس بهداشتی، فروش آپارتمان دارای پارکینگ و انباری در منطقه دهقان ویلا کرج، خرید آپارتمان آفتاب گیر در کرج، آپارتمان خوش نقشه بدون پرتی، خرید آپارتمان دارای امکانات کامل، فروش آپارتمان تمیز و نقاشی شده در کرج، خرید آپارتمان با 2 اتاق در کرج، فروش آپارتمان با متراژ 75 متر مربع، فروش آپارتمان 14 سال ساخت در کرج، قیمت فروش آپارتمان در منطقه دهقان ویلا کرج 62.000.000 تومان

خرید آپارتمان با ساخت خوب در کرج، آپارتمان با امکانات خوب  ساختمانی در منطقه 5 کرج، آپارتمان با نمای سنگ در کرج، فروش آپارتمان با 1 سرویس بهداشتی، فروش آپارتمان با موقعیت شمالی در منطقه دهقان ویلا کرج، خرید آپارتمان سند دار در کرج، آپارتمان با نقشه کاربری خوب در محیط آرام، خرید آپارتمان دارای کمد دیواری، خرید آپارتمان با 1 اتاق نورگیر در کرج، فروش آپارتمان با متراژ 80 متر مربع، فروش آپارتمان 12 سال ساخت در کرج، قیمت فروش آپارتمان در منطقه دهقان ویلا کرج 125.000.000 تومان

خرید آپارتمان متراژ بزرگ با نقشه خوب در کرج، آپارتمان 2 واحدی در منطقه 5 کرج، آپارتمان با نمای جدید در کرج، فروش آپارتمان با 2 سرویس بهداشتی، فروش آپارتمان با نور پردازی خوب در منطقه دهقان ویلا کرج، خرید آپارتمان با ورود از درب شمالی و نورگیر در کرج، خرید آپارتمان با 2 اتاق دلباز در کرج، فروش آپارتمان با متراژ 110 متر مربع، فروش آپارتمان 6 سال ساخت در کرج، قیمت فروش آپارتمان در منطقه دهقان ویلا کرج 345.000.000 تومان

کلمات کلیدی: فروش آپارتمان متراژ پایین در کرج، آپارتمان با دسترسی خوب به مراکز خرید در منطقه 5 کرج، آپارتمان با نمای جدید در کرج، فروش آپارتمان با 1 سرویس بهداشتی، فروش آپارتمان دارای پارکینگ و انباری در منطقه دهقان ویلا کرج، خرید آپارتمان آفتاب گیر در کرج

دیدگاه خود را بنویسید